INGIOPSA

Oficinas Centrales en Madrid

C/ Vicente Jimeno Nº 20.

Telf 1: 91-373 40 00

Telf 2: 91-316 20 69

Telf 3: 91-373 61 70

Fax: 91-386 66 34

e-mail: ingiopsa@ingiopsa.es